เดือดร้อนมาก ไซต์งานก่อสร้างทิ้งไว้ข้างหมู่บ้าน จนเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย สกปรก งู หนู
จนได้มาเจอคุณบอย ขอบคุณจริงๆค่า แก้ไขปัญหา สะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะ